ΗΠΑ: Επιστήμονες πιέζουν υπέρ της νομιμοποίησης της δωρεάς μιτοχονδρίων

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Επιστήμονες και συνήγοροι ασθενών έχουν προχωρήσει στη δημιουργία  lobby στις ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η δωρεά μιτοχονδρίων (συμπεριλαμβανομένου μιτοχονδριακού DNA) για την αποφυγή σοβαρών ασθενειών που σχετίζονται με τα μιτοχόνδρια.

Η προσπάθεια να πεισθεί η αμερικανική κυβέρνηση ώστε να άρει την απαγόρευση που ισχύει για την συγκεκριμένη δωρεά ξεκίνησε σε μια εκδήλωση που έλαβε χώρα στις 17 Απριλίου 2019 στη Νομική Σχολή του Harvard. Ήδη από το 2015, έκθεση των US National Academies of Science Engineering and Medicine υποστήριξε ότι η χρήση της παρούσας τεχνικής είναι ηθικά αποδεκτή.
Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος του γενετικού υλικού του κυττάρου βρίσκεται στον πυρήνα.

Ωστόσο, ένα μικρό μέρος γενετικού υλικού βρίσκεται στα μιτοχόνδρια του κυττάρου και οι μεταλλάξεις σε αυτό το DNA μπορεί να προκαλέσουν μιτοχονδριακές ασθένειες που μπορεί να αποβούν θανατηφόρες. Τα μιτοχόνδρια κληρονομούνται συνήθως αποκλειστικά από τη μητέρα, γεγονός που σημαίνει ότι μητέρες που πάσχουν από ασθένειες σχετιζόμενες με τα μιτοχόνδρια έχουν ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα να αποκτήσουν τέκνα φέροντα μιτοχονδριακή ασθένεια.

Η δωρεά μιτοχονδρίων περιλαμβάνει την εξής διαδικασία: αρχικά λαμβάνεται ο πυρήνας που περιέχει το DNA του γονέα από ένα ωοκύτταρο ή από το έμβρυο και μεταφέρεται στο ωοκύτταρο του δότη ή στο έμβρυο δότη με τα υγιή μιτοχόνδρια. Το ωοκύτταρο μπορεί να γονιμοποιηθεί με το σπερματοζωάριο του πατέρα είτε πριν, είτε μετά τη μεταφορά του DNA. Το έμβρυο που προκύπτει περιέχει πυρηνικό DNA από τον πατέρα και τη μητέρα και μικρή ποσότητα του μιτοχονδριακού DNA από το δότη. Έτσι, παρατηρούμε ότι τρία άτομα συμμετέχουν στη διαδικασία και για το λόγο αυτό, η μέθοδος αυτή ονομάζεται «three parent IVF».

Πηγή: BioNews & Bioethics.gr (Αγγέλου Ελένη - Stagiare EEB)