Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Ευγένιος Κουμαντάκης Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας  Πανεπιστημίου Κρήτης
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Σαλάκος  Καθηγητής Β΄Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
Γεν.Γραμματέας Κωνταντίνος Πάντος Μαιευτήρ Γυναικολόγος, Δ/ντής Μονάδας IVF Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ταμίας Δημήτριος Στάθης  Αναισθησιολόγος, Δ/ντης Αναισθησιολογικού Τμήματος ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλη Αγνή Πάντου  Ιατρός
  Κωνσταντίνος Σφακιανούδης Μαιευτήρ Γυναικολόγος, IVF Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ 
  Εμμανουήλ Καναβάκης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών., Genesis Genoba Lab
  Νικόλαος Μπαθρέλλος Μαιευτ. Γυναικολόγος,  Επιστημονικός Δ/ντής Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Μιχαήλ Δανιηλίδης Καθηγητής Ανοσολογίας ΑΠΘ
  Νικόλαος Νίτσος Βιοπαθολόγος, Δ/ντής Εργαστηρίων  Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης  Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
  Γεώργιος Κρεατσάς  Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας ΕΚΠΑ
  Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος 
Αναπληρωματ. Μέλη Γεώργιος Κουμαντάκης Μαιευτήρας -Γυναικολόγος
  Λίλιαν Μαρκάκη  Ιατρός - Ψυχίατρος 
Εξελεγκτική Επιτροπή 2019-2022

Μαρία Κουμπάρου
Γεώργιος Ματσαϊδώνης 
Αθανάσιος Χαντζής

Κλινική Ψυχολόγος
Νοσηλευτής 
Νοσηλευτής