Χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19

Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022

Με σημερινές οδηγίες, 03 Φεβρουαρίου 2022,  το Υπουργείο Υγείας και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει αφ' ενός μεν τους ιατρούς και αφ΄ετέρου τους πολίτες για χορηγία αντιικών φαρμάκων με λοίμωξη COVID-19 και δίνει οδηγίες για την έναρξη της διαδικασίας της χορήγησης της από του στόματος θεραπείας κατά της νόσου COVID-19 με όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τόσο τους γιατρούς όσο και τους ασθενείς πολίτες.