Πρόκληση Ωοθυλακιορρηξίας: Πρόσκληση για ενημέρωση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής

Τρίτη, 03 Μαϊος 2022

Σας προσκαλούμε, εκ μέρους της εταιρείας MERCK, το Σάββατο 14/5/2022 στην αίθουσα της Επιστημονικής Εταιρείας, Παπανικολή 10, Χαλάνδρι, με σκοπό την ενημέρωση των Βιολόγων – Εμβρυολόγων, Ιατρών, Μαιών - Νοσηλευτών και ασχολούμενων με την υγεία εν γένει, επάνω σε θέματα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, περί ώρα 14:00 – 15:30.

Οι τίτλοι των ομιλιών και των ομιλητών καταγράφονται:

Προεδρείο:

Ευγένιος Κουμαντάκης, Ομ. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Νικόλαος Μπαθρέλλος, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, PhD, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

  • Εισαγωγή στην ελεγχόμενη διέγερση ωοθηκών
    Δρ Πάντος Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
  • «Χρήση ανασυνδυασμένης γοναδοτροφίνης στα πρωτόκολλα IVF: Πλεονεκτήματα από τη χρήση τους»
    Παππάς Αθανάσιος, MD, Ιατρός Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • «Χρήση ανασυνδυασμένης LH σε συνδυασμό με την FSH. Πότε και που?»
    Δρ Σφακιανούδης Κωνσταντίνος, Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Εξειδικευμένος στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δ.Σ Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής