Χαιρετισμός Προέδρου

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω,  ότι το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις τακτικές συνελεύσεις του,  απευθυνόμενο στα υπάρχοντα ιδρυτικά μέλη αλλά και στα νέα τα οποία θα εγγραφούν στην εταιρεία, θα έχουν την δυνατότητα επίσκεψης στην ιστοσελίδα της και να ενημερώνονται  για διαφορα θέματα:  Οργάνωση Πανελλήνιων Συνεδρίων της Ε.Ε.Α.Ι.,  ετήσιων ημερίδων, στρογγυλών τραπεζών, διδακτικών ενοτήτων ως και μεμονομένων ομιλιών σε θέματα που την αφορούν.  Επίσης, θέματα ηθικά, δεοντολογικά και νομικά θα αναλύονται σε επιστημονικές συναντήσεις που αφορούν το αντικείμενο της υπογονιμότητας και την αντιμετώπισή της με συμμετοχή της εκκλησίας, κοινωνικών φορέων και έκγριτων νομικών.

Τέλος,  σας ενημερώνουμε ότι ήδη σε συνεργασία με το Παν/μιο Αθηνών, προχωρεί διαδικασία προγράμματος συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ημερομηνία έναρξης 28 Οκτωβρίου 2013. Να σημειωθεί ότι στο ανωτέρω πρόγραμμα ΚΕΚ,  πέραν της θεωρητικής  μέσω  διαδικτύου κατάρτισης θα γίνεται παράλληλα και πρακτική άσκηση στους εκπαιδευόμενους σε συνεργασία με την Κλινική Γένεσις Αθηνών Α.Ε.

Καλούμε τις υπάρχουσες μονάδες  υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,  με σκοπό την ομαδική και αποτελεσματικότερη συνεργασία   στα τρέχοντα θέματα των στόχων της Ε.Ε.Α.Ι.  Αναλυτικότερα, θα δίνονται πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας  για προσεχή συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις-ερευνητικά πρωτόκολλα, εκπαίδευση, on line ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά ως και ενημερωτικά έντυπα για το κοινό.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ι.

Καθηγ.Ευγένιος Κουμαντάκης