Διάθεση ανθρώπινου βιολογικού υλικού και υπογονιμότητα

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

Σάββατο, 26η Σεπτεμβρίου 2020

Μετά την πρόσφατη ενημέρωσή μας από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την απόφασή της και εισήγησή της προς το Υπουργείο Υγείας για την δημιουργία Δημόσιας Τράπεζας κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ανθρώπινων ωαρίων, με την προϋπόθεση της επίλυσης όλων των σχετικών νομικών, βιοηθικών και ιατρικών παραμέτρων, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, οργανώνει διαδικτυακή συνάντηση με σκοπό να συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση αυτής της εισήγησης και στην διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, η οποία, ήδη έχει ξεκινήσει.Μετά την πρόσφατη ενημέρωσή μας από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την απόφασή της και εισήγησή της προς το Υπουργείο Υγείας για την δημιουργία Δημόσιας Τράπεζας κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ανθρώπινων ωαρίων, με την προϋπόθεση της επίλυσης όλων των σχετικών νομικών, βιοηθικών και ιατρικών παραμέτρων, η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής, οργανώνει διαδικτυακή συνάντηση με σκοπό να συμβάλλει στην τελική διαμόρφωση αυτής της εισήγησης και στην διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, η οποία, ήδη έχει ξεκινήσει.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση θα γίνει την 26η Σεπτεμβρίου 2020, χωρίς συμμετοχή προς τους εγγεγραμμένους ηλεκτρονικά, από τις 10:00 έως τις 13:30, με διάφορα θέματα που αγγίζουν την απόφαση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και που θα αναπτύξουν έγκριτοι επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στο κύριο θέμα της χρήσης των αζήτητων πλεοναζόντων γονιμοποιημένων ωαρίων στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Προεδρείο

Ευαγγελία Σφακιανούδη - Πάντου, Σοφία Καλανταρίδου, Νικόλαος Παπαριστείδης, Απόστολος Παπαλόης, Ευγένιος Κουμαντάκης

Εισηγήσεις

 • Θρησκειολογικό πλαίσιο της διάθεσης γενετικού υλικού στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Νομική, ηθική και κοινωνική προσφορά δωρεάς γενετικού υλικού σε περίοδο υπογεννητικότητας
 • Κρυοσυντήρηση ωαρίων για κοινωνικούς λόγους
 • Νομικοί Προβληματισμοί για τα εγκαταλελειμμένα έμβρυα
 • Το επιστημονικό πλαίσιο της διάθεσης ορχικού και ωοθηκικού ιστού για έρευνα
 • Προβληματισμοί για το χρονικό όριο κατάψυξης ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων
 • Δικαιώματα εμβρύου και συναίνεση των βιολογικών γονέων
 • Ψυχολογικές επιπτώσεις της υιοθεσίας των εμβρύων στους βιολογικούς γονείς και καινούργια οικογενειακή κατάσταση
 • Το διεθνές «status» για τα αζήτητα πλεονάζοντα έμβρυα
 • Ανάπτυξη Δημόσιων Βιοτραπεζών εγκαταλελειμμένων εμβρύων
 • Συγγένειες και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Επιτυχία εμφύτευσης μετά από εμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων (thaw cycle) συγκριτικά με εμβρυομεταφορά σε “φρέσκο” κύκλο (fresh cycle)
 • Καταστροφή εμβρύων: Η εντολή της συναίνεσης ή η δεοντολογική θέση του γιατρού;
 • Κατάψυξη ωαρίου και γονιμοποιημένου ωαρίου για την βέλτιστη επιβίωσή του κατά την απόψυξη
 • Βιοτράπεζες ορχικού ιστού για μελλοντική χρήση stem cells