Διάθεση ανθρώπινου βιολογικού υλικού και υπογονιμότητα

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η επιδεινούμενη περιρρέουσα ένταση, ανασφάλεια και τα αυξανόμενα έκτακτα μέτρα, οδήγησαν στην απόφαση, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, στην μετακίνηση της Επιστημονικής Εκδήλωσης με τηλεματική στην 5η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:30-15:30, με το ίδιο θέμα «Διάθεση ανθρώπινου βιολογικού υλικού και υπογονιμότητα». Απολογούμεθα και επικαλούμεθα την κατανόησή σας