Επιστημονική εκδήλωση στις 5 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή με θέμα «Μεταμόσχευση Αυτόλογου Ωοθηκικού Ιστού»

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Η πρωτοποριακή πρωτοβουλία αυτή ανήκει στους κ.κ. Κωνσταντίνο Πάντο και Κωνσταντίνο Σφακιανούδη οι οποίοι οργανώνουν και επιμελούνται την προετοιμασία και την υλοποίηση εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής αυτής της για πρώτη φορά ανάλογης προσπάθειας στη χώρα μας, με ζωντανή σύνδεση με δώδεκα Δημόσια Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς «Μεταξά», Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟ», Γ. Κ. Νοσοκομείο Άργους, Γ. Κ. Νοσοκομείο Μυτιλήνης, Γ. Κ. Νοσοκομείο Σάμου, Γ. Κ. Νοσοκομείο Καλαμάτας, Γ. Κ. Νοσοκομείο Χίου, Γ. Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και Γ. Κ. Νοσοκομείο Σπάρτης).

Συγκεκριμένα θα γίνει μεταφορά κρυοσυντηρημένου ανθρώπινου ωοθηκικού ιστού στην Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ σε τρεις γυναίκες με πλήρη ή μερική ανεπάρκεια της ωοθηκικής τους λειτουργίας, ενώ βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και έχασαν τη γονιμότητά τους μετά από θεραπεία καρκίνου (χειρουργική θεραπεία, χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία) 5, 7 και 8 χρόνια αντίστοιχα, ενώ εγκαίρως είχαν προβλέψει να καταψύξουν ωοθηκικό ιστό πριν την θεραπεία τους, εφαρμόζοντας μια νεότερη επιστημονική ιατρική κατάκτηση για την διατήρηση της γονιμότητάς τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Η επανεμφύτευση του ωοθηκικού ιστού με την διαδικασία της μεταμόσχευσης έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να εφαρμόζονται στον άνθρωπο με αισιόδοξα αποτελέσματα παρ’ όλο που όλη η διαδικασία θεωρείται δύσκολη, όχι όμως ακατόρθωτη.

Η όλη αυτή προσπάθεια, όσον αφορά το χειρουργικό μέρος, θα υλοποιηθεί από ομάδα Ελλήνων ιατρών και βιολόγων σε συνεργασία με συναδέλφους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Oslo της Νορβηγίας στην Μεικτή Χειρουργική Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ και συναδέλφους από τα αναφερόμενα Δημόσια Νοσοκομεία ως συντονιστές και σχολιαστές που θα παρακολουθούν στο χώρο της εργασίας τους με τους συνεργάτες τους.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση σε live streaming

Δείτε την πρόσκληση