5η Επιστημονική Εκδήλωση – Θέματα Περιγεννητικής Ιατρικής

Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής οργανώνει την 5η Επιστημονική της Ημερίδα το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 με τίτλο «ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ –  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ  –  ΓΕΝΕΤΙΣΤΗ»  και που θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Παπανικολή 10 – Χαλάνδρι, Αθήνα. Η εκδήλωση  πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ομάδας Παιδιατρικής/Περιγεννητικής Παθολογοανατομίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ.