Αλεξάνδρα Χρ. Oικονομοπούλου:Η Μαιευτική και η Γυναικολογία στην Aρχαία Eλλάδα

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Η Γυναικολογία και η Μαιευτική στην Αρχαία Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα τμήματα της ελληνικής ιστορίας της Ιατρικής. Για να υπάρξει πρόοδος σε κάθε επιστήμη είναι αναγκαία η γνώση των προγενέστερων επιτευγμάτων της και κυρίως η γνώση της ιστορίας της. Η σύγχρονη Γυναικολογία και Μαιευτική, 

όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, εξελίχθηκε μέσα από τους αιώνες περνώντας από διάφορα στάδια. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το βαθμό εξέλιξης και προόδου της πρέπει να έχουμε γνώση της ιστορίας της Ιατρικής από την προϊστορική εποχή. Το βασικό χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας ήταν η εξέλιξη και η ικανότητα προσαρμογής που επιδείκνυαν οι ασκούντες αυτήν στις νέες απαιτήσεις και κατακτήσεις. Για την καλύτερη κατανόησή της η ειδικότητα αυτή εξετάζεται σε πέντε ενότητες:1 1. Προϊπποκρατική ιατρική: α. Μυθολογική (θεοκρατική) Μαιευτική και Γυναικολογία του ιερατείου των θεών του Oλύμπου, β. Ιστορική εποχή (Μινωική-Μυκηναϊκή-Oμηρική-Ασκληπιακή-προσωκρατικοί φιλόσοφοιπροϊπποκρατικές σχολές) 2. Ιπποκρατική ιατρική 3. Μετα-ιπποκρατική περίοδος 4. Αλεξανδρινή εποχή 5. Ελληνορωμαϊκή εποχή μέχρι την άνοδο του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο θρόνο της Ρώμης.

Διαβάστε την μελέτη