Σεμινάρια

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

4ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

΄Οπως σας είχαμε ενημερώσει με την προηγούμενη επιστολή μας στις 21/12/13, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, η οποία διοργανώνεται με τη φροντίδα του Δ.Σ. της εταιρείας σε συνεργασία με την Κλινική Γένεσις Αθηνών Α.Ε.,την 17η (Παρασκευή) και 18η (Σάββατο) Ιανουαρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο της εταιρείας στην οδό Παπανικολή 10, Χαλάνδρι.

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ειδική Σύνοδο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, η οποία διοργανώνεται με τη φροντίδα του Δ.Σ. της εταιρείας σε συνεργασία με την Κλινική Γένεσις Αθηνών Α.Ε.,την 25η (Δευτέρα) και 26η (Τρίτη) Νοεμβρίου 2013, στο Συνεδριακό Κέντρο της εταιρείας στην οδό Παπανικολή 10, Χαλάνδρι.