Διατήρηση της γονιμότητας για κοινωνικούς λόγους

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Η αναπαραγωγική γήρανση και η υπογεννητικότητα έχουν πλέον διαμορφωθεί σε σημαντικά κοινωνικά και ιατρικά προβλήματα. Η σύγχρονη τάση που παρατηρείται παγκοσμίως, αλλά και στην Ελληνική κοινωνία, για καθυστέρηση της τεκνοποίησης σε μεγαλύτερες ηλικίες οφείλεται κυρίως στο lifestyle, στις σπουδές, στις επιλογές καριέρας των γυναικών καθώς και σε οικονομικούς λόγους. Η προσπάθεια όμως τεκνοποίησης σε μεγαλύτερες ηλικίες έχει δυστυχώς ως επακόλουθο τη δυσκολία στη σύλληψη. Αυτό οφείλεται στην αναπόφευκτη μείωση της ποσότητας και της ποιότητας των ωαρίων που συμβαίνει με την αύξηση της ηλικίας της γυναίκας. Το πρόβλημα της μείωσης της γονιμότητας της γυναίκας με την αύξηση της ηλικίας, δυστυχώς, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εξωσωματική γονιμοποίηση καθώς τα ωάρια των γυναικών προχωρημένης ηλικίας δεν έχουν την κατάλληλη δομή για να προκύψει μία υγιής κύηση, με αποτέλεσμα τα ποσοστά επιτυχίας να είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Η εξέλιξη της Αναπαραγωγικής Ιατρικής έχει καταφέρει σήμερα να προσφέρει στις γυναίκες που ενδεχομένως θα προγραμματίσουν την τεκνοποίηση σε μεγαλύτερη ηλικία, να προλάβουν την απώλεια της αναπαραγωγικής τους ικανότητας με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης (κατάψυξης) των ωαρίων τους σε μικρότερη ηλικία και κυρίως κάτω από την ηλικία των 35 ετών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα κατεψυγμένα ωάρια τους σε μεγαλύτερη ηλικία κατορθώνοντας έτσι να έχουν την ίδια πιθανότητα κύησης που θα είχαν στην ηλικία κατάψυξης των ωαρίων τους. Για παράδειγμα μία γυναίκα που κατάψυξε τα ωάρια της στην ηλικία των 28 ετών, εάν επιθυμήσει να τα χρησιμοποιήσει στην ηλικία των 45 ετών θα έχει την ίδια πιθανότητα επιτυχίας σαν να βρίσκεται στην ηλικία των 28 ετών. Αν και ιδανικά είναι επιθυμητό η κατάψυξη των ωαρίων να πραγματοποιείται σε ηλικίες κάτω των 35 ετών, ωστόσο, σήμερα αρκετές γυναίκες ηλικίας 36-40 ετών καταφεύγουν στην κατάψυξη των ωαρίων τους. Η μέθοδος της κατάψυξης των ωαρίων είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και απόλυτα ασφαλής και μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί πολλά παιδιά παγκοσμίως με τη μέθοδο αυτή.

Είναι σαφές ότι με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γυναικών σήμερα, τη συμβουλευτική από τους εξειδικευμένους γυναικολόγους και τη σύγχρονη τεχνολογία είναι δυνατό να προλάβουμε την υπογονιμότητα και την ανεπιθύμητη ατεκνία που οφείλονται στην αύξηση της ηλικίας της γυναίκας.

Κωνσταντίνος Νταφόπουλος 

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα