Πρωτόκολλο τροποποιημένου φυσικού κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης ή mini-IVF

Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διέγερση των ωοθηκών με κιτρική κλομιφαίνη (2η - 6η ημέρα 50 mgx2 Clomiphene citrate/Clomid/Serpafar) με ή χωρίς χαμηλές δόσεις γοναδοτροπινών . Αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να βρει εφαρμογή σε ασθενείς που θέλουν να παράγουν 

μόνο πολύ λίγα ωάρια, λόγω κόστους, ή σε αυτές στις οποίες έχει αποτύχει η επίτευξη ικανοποιητικής διέγερσης με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα διέγερσης. Η τελική ένεση hCG χορηγείται κανονικά και 34 - 36 ώρες μετά ακολουθεί η πραγματοποίηση της ωοληψίας ωαρίου.

Πηγή: https://www.genesisathens.gr