Προεμφυτευτική διάγνωση. Έγκαιρη διάγνωση κληρονομικών γενετικών παθήσεων πριν την εγκυμοσύνη

Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019

Image -Source: https://www.invitra.com/en/preimplantation-genetic-diagnosis-pgd

 Η προεμφυτευτική γενετική διάσταση κατά την ανίχνευση του γενετικού χρώματος των στοιχείωνιμοποιημένων ωαρίων, πριν από την κάθε εφαρμογήυσή στη μήτρα. Με τη μέθοδο διάλυσης, διαγάρια που είναι διαθέσιμα κληρονομικά γενετικά όσα χρειάζομαι διάχαρση και κάθε φορά που έχω απαλλαγεί 

από το γενετικό νόσημα εμβρύων, δια να αποφευχθεί το απαιτούν κυοφόρος νοσούντος χρωμαρύου.

Η μεθοδολογία της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1989 από ομάδα επιστημόνων του νοσοκομείου Hammersmith του Λονδίνου. Η πρώτη εγκυμοσύνη με την εφαρμογή της προεμφυτευτικής διάγνωσης δημοσιεύτηκε το 1990 και από τότε μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί εκατοντάδεςπαιδιά, σε όλο τον κόσμο, απαλλαγμένα από κληρονομικά γενετικά νοσήματα.

Το εργαστήριο προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης ιδρύθηκε στο Κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής το 2001 και μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί περισσότερα από 200 υγιή παιδιά. Το εργαστήριό μας εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης (ESHRE PGD Consortium).Στη χώρα μας επιτρέπεται η εφαρμογή της προεμφυτευτικής διάγνωσης από το νόμο 3305/2005.

Πηγή:  https://www.genesisathens.gr